Lions Club Bålsta
Hem Detta gör Lions Klubb aktiviteter Klubbstyrelsen Vill du bli medlem Lions sverige Distriktets hemsida LCIF LCFF För medlemmar
Detta gör Lions Klubb aktiviteter Klubbstyrelsen Vill du bli medlem Lions sverige Distriktets hemsida LCIF LCFF För medlemmar

Lions 4 hörnstenar


Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar.
Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 210 länder och geografiska områden.Detta gör Lions Club Bålsta

Lions arbetar efter de 4 hörnstenarna

1. Vi ger syn


LCIF, LionsClubInternationalFundation, hjälper till att återställa synen och förebygga blindhet genom att förbättra synvården.


2. Vi stödjer ungdomar

Genom Lions Quest och andra projekt får ungdomar möjlighet att utvecklas och lyckas.


3. Vi tillhandahåller katastrofhjälp

Lions katastrofhjälpsprogram. LCIF, lokala lionmedlemmar och lionledare samarbetar för att bedöma de omedelbara behoven och snabbt ge den hjälp
som offren bäst behöver.
4. Vi tillgodoser humanitära behov

Humanitarian tjänster är centrala för LCIF:s och Lions arbete. Tillsammans kan Lions identifiera de viktigaste behoven, och LCIF stödjer dem i humanitära insatser som förändrar livet för människor runtom i världen.