LionsClub Bålsta Kontakta oss: kontakta_oss@balsta.lions.se
Hem Detta gör Lions Klubb aktiviteter Klubbstyrelsen Vill du bli medlem Lions sverige Distriktets hemsida LCIF LCFF För medlemmar
Detta gör Lions Klubb aktiviteter Klubbstyrelsen Vill du bli medlem Lions sverige Distriktets hemsida LCIF LCFF För medlemmar

Lions 4 hörnstenar

Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar.


Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 210 länder och geografiska områden.Detta gör Lions Club Bålsta


Lions arbetar efter de 4 hörnstenarna

Lions Club International Fundation, LCIF


Är ledande på att förhindra blindhet som kan undvikas och återge synförmågan till människor runtom i världen.
Lions hjälper till att återställa synen och förebygga blindhet genom att förbättra synvården.
Läs mer på LCIF: s hemsida

Lions Quest


Sedan LCIF bildades för nästan 50 år sedan har stiftelsen engagerat sig i att hjälpa behövande barn och ungdomar överallt i världen. Vi når ut till tusentals ungdomar varje dag genom ett flertal program som hjälper dem njuta av att vara barn och växa till framgångsrika vuxna.
Läs mer på Lions Quest hemsida: hemsida

Katastrofhjälp


LCIF:s engagemang för katastrofinsatser går tillbaka till vår början, då vi delade ut vårt första anslag till en översvämningsinsats i South Dakota, USA. Närhelst och varhelst katastrofer inträffar är Lions ofta bland de första att erbjuda hjälp
Läs mer om Katastrofhjälp på LCIF: hemsida

Humanitära insatser


LCIF och Lions hjälper handikappade att leva mer oberoende, produktiva och meningsfulla liv. Lions har byggt mer än 1 000 handikappanpassade hem tillsammans med Habitat for Humanity. Vi stödjer också handikappade genom utbildning och tjänster de behöver för att förbättra sin utbildning och chansen att få jobb, och berikar samtidigt deras dagliga liv och emotionella välmående.
Läs mer om Humanitära insatser på LCIF: hemsida