Lions Club Bålsta 2020 - 2021

Lions Club Bålsta

Lions Distrikt 101-O

Lions Sverige

Hem Detta gör klubben Klubb aktiviteter Vill du bli medlem Vad gör Lions? För medlemmarBilden: Är från återuppbyggnaden efter jordbävningen på Haiti 2010

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,4 miljoner medlemmar, varav 11 000 i Sverige.

Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner kr per år. Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter. Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd.

Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.
Bilden: Upprensning efter tornadon Moor 2013.

Lions utför ett omfattande hjälparbete både i närområdet,
men också nationellt och globalt.

Här är några exempel på Lions instatser. Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med

46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta – ett liv”.
Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.
© Denna webbplatsegendom tillhör Bålsta LionsClub Sverige.
Webmaster:webbmaster@balsta.lions.se