LionsClub Bålsta

Start Detta gör klubben Klubb aktiviteter Vill du bli medlem
För medlemmar

LCFF

Stöder cancerforskingen inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Står under kontroll av
-Godkänd revisor
-Svensk insamlingskontroll
Länsstyrelsen i Stockholm län Utfärdar
-minnesbrev till minne av avlidna
-gratulationsbrev vid uppvaktningLCFF gör mycket mer, läs mer på hemsidan© Denna webbplatsegendom tillhör Bålsta LionsClub Sverige.
Webmaster:
webbmaster@balsta.lions.se