LionsClub Bålsta Kontakta oss: kontakta_oss@balsta.lions.se
Hem Detta gör Lions Klubb aktiviteter Klubbstyrelsen Vill du bli medlem Lions sverige Distriktets hemsida LCIF LCFF För medlemmar
Detta gör Lions Klubb aktiviteter Klubbstyrelsen Vill du bli medlem Lions sverige Distriktets hemsida LCIF LCFF För medlemmar

LCFF Lions Clubs ForkningsFondStöder cancerforskingen inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Låga omkostnader - tack vare helt ideellt arbete

Står under kontroll av
-Godkänd revisor
-Svensk insamlingskontroll
Länsstyrelsen i Stockholm län Utfärdar
-minnesbrev till minne av avlidna
-gratulationsbrev vid uppvaktningLCFF gör mycket mer, läs mer på hemsidan