LionsClub Bålsta 2019 - 2020

Lions Club Bålsta

LCFF

Stöder cancerforskingen inom Uppsala/Örebro sjukvårdsregion

Står under kontroll av
-Godkänd revisor
-Svensk insamlingskontroll
Länsstyrelsen i Stockholm län Utfärdar
-minnesbrev till minne av avlidna
-gratulationsbrev vid uppvaktningLCFF gör mycket mer, läs mer på hemsidan